Vaargebieden

De vaarwegen in Europa zijn opgedeeld in verschillende zones. Nederland kent zone 2, 3, 4 en de Rijn (onderdeel van zone 3). Duitsland kent ook zone 1 (monding van de Eems).

De zones worden bepaald op basis van de te verwachten golfhoogte en hoe gevaarlijk het water kan zijn.

  • Zone 0: golfhoogte > 2 m
  • Zone 1: golfhoogte tussen 1,2 m en 2,0 m
  • Zone 2: golfhoogte tussen 0,6 m en 1,2 m
  • Zone 3: golfhoogte tot 0,6 m
  • Zone 4: geen golfhoogte gegeven

Hoe de zones zijn ingedeeld is vastgelegd in de EU-richtlijn 2016/1629. Een kaart met de indeling van Nederland is hier te vinden. Zie voor de exacte indeling EU-richtlijn 2016/1629 (bijlage I).

In het ES-TRIN staan de technische voorschriften vermeld die gesteld worden aan schepen die varen op de zones Rijn, 1, 2, 3 en 4. Voor passagiersschepen staan in de binnenvaartregeling de extra eisen voor zone 2 vermeld. Er zijn ook versoepelingen terug te vinden in de binnenvaartregeling, dit betreft dan o.a. de voorschriften voor kleine drijvende werktuigen, open rondvaartboten, duwstellen etc. die varen op zone 3 en 4 water. Alle versoepelingen van de diverse vaartuigen kunt u nalezen in de verschillende bijlages van de binnenvaartregeling.