Interval keuringen

Keuringsfrequentie varieert van 1 jaar tot 10 jaar
Opblaasbare bijboten, stuurinrichtingen, hydraulische cilinders, brandblusinstallaties, drukvaten, stuurhuizen. Een kleine greep uit de vele zaken aan boord die regelmatig gecontroleerd moeten worden. Hoe vaak iets gekeurd moet worden is verschillend. Ook is er een verschil in wie de keuring mag doen. Kranen bijvoorbeeld. Die moeten elk jaar gekeurd worden door een deskundige, en na 10 jaar door een erkend deskundige.

Wat is het verschil tussen een erkend deskundigen en een deskundige?
Kort gezegd: een deskundige kan iets beoordelen, een erkend deskundige is bevoegd om een keuring te doen. ‘Deskundigen’ zijn personen die door hun opleiding en ervaring in staat zijn om een bepaalde zaak met voldoende vakkennis te beoordelen. Ze doen visuele controles en testen de installaties. Denk hierbij aan schippers en bemanningsleden met de vereiste kennis en ervaring. Een ‘deskundig bedrijf’ is een onderneming die op grond van hun dagelijkse activiteiten voldoende vakkennis heeft. Zoals bijvoorbeeld een scheepswerf of inbouwfirma.
Een 'erkend deskundige' is iemand (of een bedrijf) die door ILT aangewezen is om inspecties uit te voeren. Alle erkend deskundigen zijn te vinden op de website van ILT: https://www.ilent.nl/onderwerpen/erkende-bedrijven-binnenvaart

Interval keuringsoverzicht ESTRIN
Klik hier voor het complete overzicht van de intervalkeuringen en of het door een deskundige of een erkend deskundige gedaan moet worden.