Wet- en Regelgeving

In de wet is vastgelegd welke schepen certificaatplichtig zijn. Het type certificaat is afhankelijk van het type schip en het vaargebied van het schip. Tijdens het inspecteren van uw schip maken wij gebruik van zogenaamde checklisten, deze checklisten zijn afgestemd op de wet- en regelgeving behorende bij het type schip.

Onderstaande wet- en regelgeving is van toepassing op de certificering van binnenvaartschepen:

Overige reglementen voor de Rijnvaart kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

Daarnaast geeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (IlenT) werkinstructies uit voor gemandateerde organisaties:


Vilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen wet- en regelgeving en het toepassen van daarvan? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt maandelijks verspreidt.