Tarieven

  BSC werkt met een transparant en concurrerend tarievensysteem bestaande uit een deel vaste en een deel variabele kosten. Voor iedere inspectie die BSC op locatie uitvoert wordt een z.g. starttarief gerekend. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een starttarief en een combi starttarief. Indien er meerdere inspecties aaneengesloten plaatsvinden op dezelfde locatie dan wordt voor de eerste inspectie een starttarief gerekend en voor de aansluitende inspecties het combi starttarief. Voorbeelden: het aaneengesloten uitvoeren van de casco- en veiligheidsinspectie, een veiligheidsinspectie en een tuigage inspectie of het uitvoeren van inspecties op verschillende schepen die naast elkaar liggen. Zowel het starttarief als het combi starttarief bevat 1 inspectie uur, de overige inspectie uren worden afgerekend op basis van ons uurtarief.

  De kosten van certificering zijn sterk afhankelijk van de staat van het schip, het aantal inspecties dat benodigd zijn en de getroffen voorbereidingen. Om de kosten voor haar klanten zo laag mogelijk te houden hanteert BSC geen vaste tarieven maar brengt zij de kosten in rekening op basis van werkelijk gemaakte uren en kosten. Facturatie vindt plaats na het afronden van de diverse deelopdrachten. De laatste factuur wordt verstuurd na afgifte van het certificaat.

  Onderstaand vindt u onze actuele tarieven:

  Starttarief inspectie € 395,-
  reiskosten binnen NL, administratiekosten en 1 uur inspectie
  Combi starttarief inspectie € 195,-

  administratiekosten en 1 uur inspectie
  Uurtarief € 130,-

  inspectie/tekeningkeur/opmaken certificaat
  Afgifte voorlopig certificaat € 100,-
  Controle en afgifte nieuw certificaat € 150,-

  Administratieve wijziging certificaat € 100,-
  Bewijs van Keuring Tuigage € 65,-
  Reiskosten buitenland € 75,-/uur en € 0,45/km

  Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW