Team BSC

Robin Hoekstra
Robin kunt u aan boord tegenkomen als inspecteur. Hij bezit vrijwel alle competenties voor inspecties op alle typen schepen in de binnenvaarten heeft een werktuigbouwkundige achtergrond. Daarnaast voert Robin als Technisch Manager de vereiste dossiercontroles uit voor afgifte van de certificaten. Als directeur onderhoudt Robin tevens de contacten met de klanten, belangenverenigingen en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Lydia Groot
Lydia is het eerste aanspreekpunt voor u op het kantoor. Zij verzorgt de administratieve handelingen van aanname opdracht tot en met afgifte van het certificaat. Als kwaliteitsmanager is zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het kwaliteitssysteem gebaseerd op ISO 17020. Verder is zij de schakel tussen de organisatie en de certificerende instellingen en maakt zij deel uit van de directie.

Ties Siemann
Ties is als scheepsbouwkundige afgestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en sinds 1 maart 2017 als inspecteur actief bij BSC. De combinatie van inspecties aan boord en het uitvoeren van berekeningen en tekeningkeur op kantoor heeft voor Ties de doorslag gegeven om te kiezen voor het vak van inspecteur. Om de benodigde competenties te behalen vindt er een intern opleidingstraject plaats.

Arie Prins
Arie is elektrisch expert voor binnenvaartschepen en is eigenaar van Rijn en Waal Expertise B.V. Op inhuurbasis voert Arie voor BSC elektrische inspecties uit op locatie, daarnaast keurt hij tekeningen van de elektrische installaties en van elektrisch/hydraulische stuurinrichtingen. Voordat Arie startte met Rijn en Waal Expertise B.V. heeft hij 15 jaar als elektrisch expert bij Inspectie Leefomgeving en Transport gewerkt.

Emile Brouwer
Emile is bij velen een bekend gezicht. Hij heeft al vele jaren ervaring in binnenvaart als schipper, eigenaar van vlakkeurbedrijf Brouwer, scheepsbouw en handelsonderneming Brouwer, Brovo scheepsbouw en Brouwer scheepsbouw. Emile voert op flexibele basis voor BSC zowel casco’s als de gehele certificering uit voor o.a. pleziervaartuigen, zeilende passagiersschepen en drijvende werktuigen.

Meije Wiersma
Meije zijn loopbaan is gestart als scheepswerktuigkundige in de zeevaart. De laatste 10 jaar heeft hij als surveyor voor DNV/GL gewerkt waarbij hij met name actief was op het gebied van nieuwbouw, materialen/componenten en certificaatbestendiging. Dit voor zowel binnenvaart-, visserij- en zeegaande schepen. De overstap naar de binnenvaart brengt nieuwe competenties met zich mee, hiervoor zal hij intern opgeleid worden.

Ulco Smits
Ulco is inspecteur voor inspecties op binnenvaartschepen en heeft een scheepsbouwkundige achtergrond. Hij bezit vrijwel alle competenties voor ieder type inspectie en scheepstype. Met zijn eigen expertisebureau genaamd US-survey voert Ulco op inhuur-basis inspecties uit voor BSC. Ulco heeft al vele jaren ervaring in de scheepvaartexpertise en is bij velen een bekend gezicht in de binnenvaartwereld.