Certificering kleine drijvende werktuigen

Op de certificering van zeer kleine drijvende werktuigen, zoals maai- en schuifboten is de regeling “kleine drijvende werktuigen” van toepassing. Deze regeling is vastgelegd in bijlage 3.12 van de Binnenvaartregeling. De tot nu toe in bijlage 3.12 opgenomen vrijstellingen bleken in de praktijk echter niet toereikend om de categorie zeer kleine drijvende werktuigen van een certificaat te kunnen voorzien.

In overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Vereniging van Waterbouwers, CUMELA Nederland, de door ILT erkende keuringsinstanties en een aantal fabrikanten van klein drijvend materieel zijn de knelpunten besproken en is gewerkt aan een aangepaste regeling. BSC heeft hier veel tijd en energie in gestoken en wij zijn dan ook blij dat wij u kunnen vertellen dat het pakket aan eisen lichter is geworden zodat ook de zeer kleine drijvende werktuigen gecertificeerd kunnen worden.

Deze nieuwe regeling zou op 1-1-2021 van kracht moeten worden, door omstandigheden is dit echter niet gelukt. Wel heeft de ILT aangegeven dat vooruitlopend op de wijziging van de Binnenvaartregeling, certificering door de keurende instanties plaats kan vinden aan de hand van de voorgenomen wijzigingen.

Op dit moment mogen kleine drijvende werktuigen zonder certificaat geëxploiteerd worden. Vanaf 1 juli 2021 verandert deze situatie, kleine drijvende werktuigen die niet voorzien zijn van een certificaat mogen vanaf deze datum niet langer geëxploiteerd worden. Bij controles aan boord zal er vanaf 1 juli 2021 handhavend opgetreden worden als het vaartuig niet voorzien is van een geldig certificaat. Het is voor u dus van belang om de certificering op korte termijn in gang te zetten zodat de certificering in het eerste halfjaar van 2021 afgerond kan worden. Voor het inplannen van inspecties kunt u met ons contact opnemen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de brief van ILT.