Voorlichting Certificering Pleziervaart

De LVBHB organiseert op woensdag 24 januari aanstaande een voorlichtingsbijeenkomst in Zutphen waarbij BSC een presentatie geeft over het certificeren van pleziervaartuigen.

Alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter of waarvan het product van de lengte, breedte en diepgang groter is dan 100m┬│, dienen voor 30 december 2018 een certificaat te hebben.

Tijdens de presentatie zal onder andere besproken worden wat het normenkader voor pleziervaartuigen inhoud, welk type AIS vereist is en of een voorpiekschot nou wel of niet verplicht is. Daarnaast wordt besproken hoe een certificeringsproces eruit ziet, welke inspecties nodig zijn, wat de doorlooptijd is en welke kosten de certificering met zich mee brengt.

De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden in Zutphen van 20.00 tot 23.00 uur. De toegang is gratis en ook niet-leden van de LVBHB zijn van harte welkom. Bent u geïnteresseerd en wilt u ook bij deze presentatie aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden via de website van de LVBHB.