Verleng uw certificaat op tijd!

Om gebruik te kunnen blijven maken van overgangsregelingen mag uw binnenvaartcertificaat niet meer verlopen. Daarnaast is de afgifte van een voorlopig certificaat alleen nog mogelijk in specifieke gevallen, zoals voor een eenmalige reis of wanneer er een aanbevelingsprocedure loopt.

Om recht te houden op de overgangsbepalingen moet u er dus voor zorgen dat uw certificaat vóór de verloopdatum is vernieuwd. Doet u dit niet dan wordt uw schip gezien als een nieuw schip en gelden de nieuwbouweisen. Aangezien het certificeringstraject veelal langer duurt dan 3 maanden krijgt u aan de voorkant van het proces meer tijd. In tegenstelling tot vroeger kunt u nu vanaf één jaar voor de verloopdatum van het certificaat starten met de benodigde inspecties. De geldigheid van het vernieuwde certificaat zal dan 5 of 7 jaar na de einddatum van het huidige certificaat zijn. Heeft u, of laat u, de casco inspectie meer dan 1 jaar voor de afloopdatum van het certificaat uitvoeren dan wordt de einddatum van het certificaat aangepast aan de casco inspectie + 5 of 7 jaar.

Om te voorkomen dat u te laat start met de certificaatverlenging stuur BSC haar klanten zowel een jaar, als 6 maanden voorafgaand aan de verloopdatum, een reminder. Dit kan natuurlijk alleen bij schepen die in onze applicatie zijn opgenomen. Bent u in het bezit van meerdere schepen en wilt u van al uw schepen een reminder ontvangen? Dat kan! Laat het ons weten, dan zullen wij er voor zorgen dat de schepen worden opgenomen in onze applicatie zodat u ook voor de certificaatverlenging van deze schepen tijdig wordt geïnformeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons of kijk op de website van ILT.