Accreditatie en aanwijzing

Om als keuringsinstantie actief te zijn in de binnenvaart is een aanwijzing van Inspectie Leefomgeving & Transport / Scheepvaart noodzakelijk. Hieraan zijn enkele vereisten verbonden. Eén van deze eisen is een Accreditatie op basis van ISO 17020. Op dit moment bevinden wij ons in de laatste fase van de accreditatie. Ons streven is dan ook om aan het einde van dit jaar zowel de accreditatie als de aanwijzing gereed te hebben.