Meten = Weten

OGB geluidsmeting voor schepen met een CVOR gebouwd voor 1-4-1976

Vanaf 1-1-2020 is de overgangsbepaling m.b.t. geluidseisen van kracht. Schepen met een CVOR gebouwd voor 1 april 1976 dienen bij de eerst volgende certificaatverlenging te voldoen aan de geluidslimieten in ruimten, verblijven en op 25 meter afstand van het schip. Dit betekent dat er bij de eerstvolgende certificaatverlenging een geluidsmeting moet plaatsvinden.

Met de komst van ES-TRIN 2019-1 is er een versoepeling opgenomen voor de geluidsmeting van schepen met een kiellegging voor 1 april 1976. Het is voor u interessant om de geluidsmeting nu al uit te laten voeren. De voordelen leggen wij graag aan u uit.

Na het uitvoeren van de geluidsmeting weet u waar u aan toe bent. Hierbij zijn twee mogelijkheden:
1. De geluidseisen vallen binnen de norm, u hoeft niets te doen
Wanneer de waarden binnen de limiet liggen kan het geluidsmetingrapport worden overlegd tijdens de certificaatverlenging en is aan de geluidseisen voldaan.
2. Het schip voldoet niet aan de geluidseisen
U heeft meer tijd om voor certificaatverlenging de benodigde maatregelen voor geluidsreductie uit te (laten) voeren. Dit
vermindert stress en kan kostenbesparend zijn, omdat u rustig de tijd heeft de materialen te verzamelen die u nodig
heeft. De her-meting kan uitgevoerd worden bij het uitvoeren van de benodigde inspecties voor het verlengen va het
certificaat.

Wat kunt u verwachten bij de geluidsmeting:
Er wordt proefgevaren en gemeten in een (deels) beladen conditie en bij 4 verschillende toerentallen, opvarend of op stilstaand water. De gemeten waardes worden verwerkt in een duidelijk geluidsmetingrapport met daarbij de bevindingen.
Indien de waardes te hoog zijn kunnen de mogelijke oplossingen worden besproken zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van geluidsisolatie

Tips:

- Als schipper bent u vrij in de manier hoe het schip aangeboden wordt voor de meting. Houdt er rekening mee dat de belading (half/vol en trim voor- of achterover) veel verschil kan geven bij de meting van de geluidsdrukken.

- Het geluidslimiet voor woonruimten gaat van 70 dB naar 75 dB en voor slaapruimten van 60 dB naar 70 dB. Om deze verhoging te mogen gebruiken moet u wel aantonen dat u redelijkerwijs maatregelen hebt genomen om het geluidsniveau te reduceren.

- In plaats van de normaliter tellende geluidsdruk op 95% van het maximum toerental, wordt er op ook op 37%, 63% en 82% van het maximum toerental gemeten. Met een formule die voor elke meting een wegingsfactor in rekening brengt, komt er een lager berekende meetwaarde uit die wordt getoetst aan de geluidslimieten. Zie het voorbeeld hieronder:

De toetsingswaarde op de stuurstand is kleiner dan 70 dB en voldoet. De toetsingswaarde in de slaapruimte is groter dan 60 dB, maar kleiner dan de toegestane overschrijding van 70 dB en mag worden toegestaan als er wel maatregelen zijn genomen voor reductie van het geluidsniveau.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Vaart u regelmatig langs Lelystad, plan dan een geluidsmeting in op uw vaarroute. Als bij ons voor de deur aanlegt brengen wij, uiteraard, geen reiskosten in rekening!

Voor meer informatie over de overgangsregeling kijk op: https://www.scheepvaartcertificering.nl/application/files/5215/8160/4556/Overgangsbepalingen_2020_-_ESTRIN_2019.pdf