Laatste uitstel eerste certificering art.8

Bijgaand vindt u een brief namens ILenT betreft de certificering van drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen.
Op dit moment zijn nog niet alle certificaatplichtige vaartuigen gecertificeerd. Is de certificering van uw vaartuig nog niet afgerond, dan is deze brief wellicht van belang voor u, indien u de certificering alsnog graag wilt afronden.

Mocht u niet verder willen met de certificering, zou u dit dan schriftelijk (per mail) aan ons willen laten weten? Wij zullen dan de lopende opdracht in ons systeem voor u annuleren.

Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben, dan vernemen wij deze graag van u.