Geldigheid certificaten tijdens de coronacrisis

Zowel op Europees niveau als landelijk niveau zijn maatregelen getroffen aangaande de geldigheid van binnenvaartcertificaten. Op 23 maart heeft de CCR op Europees niveau het besluit genomen dat alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Ook de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd. Lees hier het besluit van de CCR.

In navolging op dit besluit heeft Inspectie Leefomgeving en Transport op 31 maart verklaart dat een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling niet bestraft worden wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen. Vereiste is wel dat de betreffende certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren. Lees hier de verklaring van de ILT.

Certificaatverlenging blijft mogelijk. Wij voeren de benodigde inspecties op locatie uit, uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Wanneer het onderzoek als gevolg van de uitbraak van de Covid-19 niet kan worden afgerond maar de veiligheid is geborgd, kan een voorlopig certificaat voor zes maanden worden afgegeven in plaats van drie maanden.