Doorloopsnelheid in record tempo!

Op 30 mei jl. heeft BSC een casco- en een veiligheidsinspectie uitgevoerd voor het pleziervaartuig “Friesland” van Martien Wierdsma en Gerard ter Horst uit Leeuwarden. Slechts 9 dagen later kon het certificaat afgegeven worden. Wat het geheim hier achter is?

Martien: “Regeren is vooruitzien, wij zijn ons twee jaar geleden al gaan oriënteren op de benodigde certificering en zijn aan de slag gegaan met een zogenaamd werklijstje. Met het oog op de voorziene drukte in 2018, omdat verwacht wordt dat iedereen dan tegelijk gecertificeerd wil worden en om ons zelf deze tijdsdruk te besparen, hebben we afgelopen januari alvast een inspectie ingepland voor 30 mei jl. In de periode voorafgaand aan de inspectie heb ik regelmatig contact gehad met BSC en hun onze vraagstukken voorgelegd. Door hun snelle en heldere antwoorden hebben wij ons optimaal voor kunnen bereiden en zijn er op de dag van inspectie weinig bemerkingen geconstateerd. De bemerkingen konden wij snel verhelpen en afmelden bij BSC. Enkele dagen later ontvingen wij het certificaat al in onze mailbox. Wij zijn blij met dit snelle resultaat en de dienstverlening van BSC.”

BSC is er trots op dat zij de certificering van de Friesland in een record tempo af heeft kunnen handelen. Wilt u ook zo’n snelle certificering? Bereid u goed voor, wij gaan de uitdaging graag met u aan!