Certificaatplicht drijvende werktuigen & pleziervaartuigen

Per 1 januari 2019 geldt een certificaatplicht voor:

  • drijvende werktuigen ongeacht lengte;
  • pleziervaartuigen van 20 meter of langer, of van 100 m3 (lengte x breedte x diepgang) of meer.

Vaartuigen die vóór 2009 in de vaart waren kunnen in aanmerkingen komen voor de overgangsregeling. Is uw schip nog niet gecertificeerd en wilt u nog gebruik maken van de overgangsbepalingen meldt u zich dan voor 1 november aan! Daarna is het niet meer mogelijk.

Waarom aanvragen voor 1 november:

  • U hebt een certificaat nodig vanaf 1 januari 2019
  • Indien het certificeringstraject voor 1 november gestart is en deze niet voor 30 december 2018 afgerond kan worden ontvangt u van de keuringsinstantie een verklaring.
  • Met deze verklaring kunt u in 2019 varen tot dat het certificeringsproces afgerond is. Hiermee voorkomt u een overtreding en een boete bij controle.
  • De laatste mogelijkheid om gebruik te maken van de overgangsbepalingen.

Stuur uw aanvraag in via ons aanvraagformulier. Na verwerking van uw formulier ontvangt u een opdrachtbevestiging. Zodra wij deze getekend retour ontvangen hebben is de aanmelding definitief!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina's Pleziervaartuigen en Drijvende werkvaartuigen ook verwijzen wij u graag naar de website Inspectie Leefomgeving en Transport: https://www.ilent.nl/onderwerpen/beroepsvaart-vereiste-documenten/mis-de-boot-niet

MIS DE BOOT NIET en vraag uw binnenvaartcertificaat op tijd aan!