BSC partner van Binnenvaartkennis.nl

Op de website binnenvaartkennis.nl wordt door diverse partijen kennis gedeeld. De website is voor iedereen met vragen over de binnenvaart kosteloos beschikbaar. Het aanbod van kennis is groot en veelzijdig. Ook zonder partnerschap werd er al kennis van BSC gedeeld op dit platform.

Als keuringsinstantie hebben wij veel kennis in huis als het gaat om de veiligheid aan boord van schepen. Tijdens inspecties aan boord komen we regelmatig zaken tegen die door de schipper/eigenaar eenvoudig te voorkomen of te verhelpen zijn. Wij krijgen dan ook dikwijls te horen: “had ik dat geweten….”. Daarnaast is de wet- en regelgeving aan veranderingen onderhevig. Deze veranderingen leiden regelmatig tot onrust in de branche en tot aanpassingen die onjuist of onnodig uitgevoerd worden. Ook komt het voor dat de schipper/eigenaar tijdens de keuring verrast wordt door de gevolgen van gewijzigde wet- en regelgeving.

Door onze kennis te delen willen wij bijdragen aan veiliger schepen en het voorkomen van onnodige kosten. Bijkomstig voordeel is dat het leidt tot efficiënte inspecties.

Naast het delen van kennis via nieuwsbrieven en onze eigen website zullen wij, als partner van Binnenvaartkennis, onze kennis vanaf heden ook delen op hun website.