BSC en Corona Exit

Na de aangekondigde versoepelingen van het kabinet en de positieve ontwikkeling van de cijfers gloort er weer een beetje zonneschijn voor de binnenvaart. Met name de passagiersvaart is hard getroffen door deze pandemie en de daarop genomen noodzakelijke maatregelen omdat deze schepen veelal geheel niet kunnen varen. BSC wil ook een steentje bijdragen om gezamenlijk weer uit deze crisis te komen en daarom bieden wij nu tijdelijk de mogelijkheid om de kosten voor de keuring en certificering middels afbetaling aan ons te voldoen en hiermee de betalingstermijnen te verlengen.

Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid stelt BSC de volgende voorwaarden:

  • De opdrachtgever maakt bij het aanmaken van de opdracht en voor het uitvoeren van de eerste inspectie kenbaar dat hij/zij gebruik wenst te maken van deze regeling
  • Maximaal 2/3 van het factuurbedrag kan middels afbetaling worden voldaan; 1/3 van het factuurbedrag moet volgens de normale betalingstermijn van twee weken te worden voldaan
  • De afbetalingsregeling duurt maximaal 6 maanden
  • Het deel van de factuur wat op afbetaling wordt voldaan gaat middels automatisch incasso. De opdrachtgever dient BSC te machtigen om de termijnbedragen te innen.
  • Een termijnbedrag bedraagt tenminste €100,-
  • Wanneer BSC het maandbedrag niet kan incasseren of wanneer de opdrachtgever het geïncasseerde bedrag storneert; vervalt de betalingsregeling en dient het resterende bedrag binnen twee weken volledig te worden betaald.