Veiligheidsinspectie

Bij een veiligheidsinspectie wordt bekeken of het schip aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. Deze veiligheidseisen vloeien voort uit het normenkader welke bepaald wordt door het type schip, het type certificaat en het vaargebied.

Wij krijgen regelmatig de vraag of wij een lijstje op kunnen sturen met daarin een opsomming van de keuringseisen waar het schip aan moet voldoen. Dit is echter niet zo eenvoudig gezien de verschillende normenkaders, toch willen wij u zo goed als mogelijk informeren. Dit heeft geleid tot het document “Aanwijzingen en tips voor de veiligheidsinspectie”.

Voor open rondvaartboten is de Regeling Open Rondvaatboten van kracht. Voor deze specifieke groep schepen hebben wij het document “Aanwijzingen en tips voor de veiligheidsinspectie ORVB” ontwikkeld.

Aan bovengenoemde documenten kunnen geen rechten aan ontleend worden en overgangssituaties en specifieke situaties zijn buiten beschouwing gelaten.

Om de inspectie efficiënt en soepel te laten verlopen verwijzen wij u graag naar de Voorbereiding en aandachtspunten.