Aankoopkeuring of certificaat verlengen?

Je hebt een nieuw schip op het oog en bent benieuwd naar de staat van het schip. Hoe kan je dit het beste vaststellen, door middel van een aankoopkeuring of een certificaatverlenging? En door wie moet dat gedaan worden? Een expert, keuringsinstantie of de verzekeraar? En wie regelt dit? De kopende of verkopende partij?

Aankoopkeuring
Een aankoopkeuring is een inspectie waarbij een waardebepaling van het schip plaatsvindt. Met daarbij een overzicht van het verwachte (groot) onderhoud voor de komende 5 tot 10 jaar. Bij een aankoopkeuring wordt niet gekeken of het schip aan alle vereisten van het ES-TRIN voldoet. In verband met de onafhankelijkheidseisen mag deze inspectie niet uitgevoerd worden door een keuringsinstantie.

Certificaatverlenging
Een certificaatverlenging in de vorm van een casco- en veiligheidsinspectie wordt vaak een aankoopkeuring genoemd maar is het in feite niet. Er wordt namelijk geen waardebepaling gedaan en er wordt geen overzicht gegeven van het te verwachten groot onderhoud. Wel is het duidelijk dat het schip de eerste 5 tot 7 voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. De inspectie kan alleen uitgevoerd worden door een keuringsinstantie. Het voordeel van een certificaatverlenging is dat er geen verrassingen achteraf zijn. En dat het schip niet binnen enkele jaren, voor een certificaatverlenging, weer naar de werf moet voor een casco onderzoek. Bij beroepsmatige schepen wordt vaak gekozen voor een certificaatverlenging.

Inschakelen deskundige
Om een goed beeld te krijgen van de staat van het schip is het verstandig om de keuring door een onafhankelijk bureau uit te laten voeren. Er is dan geen sprake van belangenverstrengeling. Een verzekeraar inschakelen kan, maar hoeft niet. Veel verzekeraars zoals TVM, EOC en Kuiper verzekeringen accepteren ook rapportages van keuringsinstanties. De aankoopkeuring of certificaatverlenging kan zowel door de kopende als verkopende partij geïnitieerd worden. Let er hierbij wel op dat de betreffende deskundige geheel onpartijdig is! Uiteindelijk bepaalt de koper wat hij wil, er is geen goed of fout.

Bureau Scheepvaart Certificering voert de benodigde inspecties en certificering graag voor u uit.