Tuigage inspectie

Voor zeilende (passagiers)schepen is een mast- en tuigage-inspectie verplicht. Indien de masten en tuigage voldoen aan de wet- en regelgeving geeft BSC een “Bewijs van tuigagekeuring” af. Het “Bewijs van tuigagekeuring” heeft een geldigheidsduur van 2,5 jaar. De periodieke keuringen vinden plaats op basis van ITRO nr. 5, deze instructie van ILT aan de keurende instanties beschrijft de keuringsintervallen en de wijze waarop de tuigage aangeboden moet worden.

Bij het uitvoeren van een tuigage-inspectie kijkt de inspecteur naar:

  • Rondhouten (masten, gieken, gaffels, ra's, boegspriet en kluiverboom)
  • Staand want en lopend want
  • Standaard zeilen
  • Zwaarden en zwaardlieren
  • Kluivernet
  • Bootmansstoel


Eens in de 5 jaar worden houten en stalen masten volledig gestript (= ontdaan van alle beslag/bevestigingen etc.) gekeurd. Strijkbare stalen masten worden aan de wal aangeboden, aan de scheepsconstructie vast gelaste stalen masten worden met behulp van een kraan met bakje gekeurd maar moeten ook volledig gestript (= ontdaan van staand-/lopend want/ra’s en ander bevestigingen) ter keur aangeboden worden.

De 2,5 jarige inspectie voert onze inspecteur aan boord uit, hierbij zal hij, indien mogelijk, zelf via het want naar boven klimmen om de tuigage in operationele toestand te inspecteren.

Na afloop van de inspectie ontvangt u van de inspecteur een inspectierapport. In dit rapport zijn het inspectieresultaat en de geconstateerde bemerkingen opgenomen. Tevens wordt er aangegeven of er wel/niet een her-inspectie plaats moet vinden.

Overweegt u uw bestaande houten mast te vervangen door een stalen mast? Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina veelgestelde vragen.

Om de inspectie efficiënt en soepel te laten verlopen verwijzen wij u graag naar de Voorbereiding en aandachtspunten.