Mast- en tuigage-inspectie

Voor zeilende (passagiers)schepen is een mast- en tuigage-inspectie verplicht. Indien de mast en tuigage voldoet aan de wet- en regelgeving geeft BSC een bewijs van keuring af. Het bewijs van keuring heeft een geldigheidsduur van 2,5 jaar voor de tuigage en een geldigheidsduur van 5 jaar voor de mast.

Bij het uitvoeren van een tuigage-inspectie kijkt de inspecteur naar:

  • Rondhouten (masten, gieken, gaffels, ra's, boegspriet en kluiverboom)
  • Staand want en lopend want
  • Standaard zeilen
  • Zwaarden en zwaardlieren
  • Kluivernet
  • Bootmansstoel


De 2,5 jarige inspectie van de tuigage betreft een visuele inspectie waarbij ook de masten staand geïnspecteerd worden. Voor het uitvoeren van deze inspectie maken wij gebruik van onze eigen persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een valbeveiligingsharnas. Bij de 5-jaarlijkse inspectie moeten houten masten gestreken op de wal aangeboden worden. Dit geldt ook voor de ra’s, gieken en gaffels. Stalen masten worden geïnspecteerd met behulp van een kraan met manbakje of hoogwerker.

Na afloop van de inspectie ontvangt u van de inspecteur een inspectierapport. In dit rapport zijn het inspectieresultaat en de geconstateerde bemerkingen opgenomen. Tevens wordt er aangegeven of er wel/niet een herinspectie plaats moet vinden.

Om de inspectie efficiënt en soepel te laten verlopen verwijzen wij u graag naar de Voorbereiding en aandachtspunten.