Type inspecties

Ieder certificeringsproces bestaat uit inspecties, welke inspecties van toepassing zijn is afhankelijke van het type certificering. Over het algemeen kunnen we stellen dat bij iedere certificering een casco- en een veiligheidsinspectie plaats moet vinden. De verschillende inspecties worden door BSC als deelopdrachten ingevoerd in de applicatie.

De verschillende type inspecties zijn:

 • Casco-inspectie
 • Veiligheidsinspectie
 • Tuigage inspectie
 • Elektra inspectie
 • Proefvaart
 • Hellingproef
  Een hellingproef vindt over het algemeen plaats bij een eerste certificering of wanneer er wijzigingen aan een schip toegebracht worden die van invloed zijn op de stabiliteit van het schip.
 • Afname inspecties bij nieuwbouw en verbouw
  Tijdens het nieuwbouw of verbouwtraject worden er tussentijdse inspecties afgenomen. Aan het einde van het traject vind er een eindafname plaats incl. proefvaart.
 • Tekeningkeur
  Bij nieuwbouw en bij wijzigingen aan bijvoorbeeld brandblusinstallatie of stuurwerk vindt er tekeningkeur plaats.
 • Herinspectie
  Er zijn twee type herinspectie. Bij een herinspectie aan boord komt de inspecteur aan boord langs om de openstaande bemerkingen af te nemen, bij een herinspectie op kantoor worden de schriftelijke bewijzen behandelt. Het type herinspectie vloeit voort uit de bemerkingen die die tijdens de inspecties vastgesteld zijn. In het inspectierapport wordt opgenomen welk type herinspectie van toepassing is.