Het certificeringsproces

Het certificeringsproces bestaat uit de volgende fases:

 • Aanname opdracht
  • Op basis van uw schriftelijke of telefonische aanvraag ontvangt u van BSC een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden.
  • Zodra BSC de opdrachtbevestiging getekend retour ontvangt is de opdracht definitief en kunnen de benodigde inspecties uitgevoerd worden.
  • De eerste inspecties worden ingepland.
 • Uitvoeren inspecties
  • Een opdracht omvat over het algemeen één of meerdere inspecties. Per inspectie maakt BSC een deelopdracht aan. Tijdens één bezoek aan boord van het schip kunnen er meerdere inspecties uitgevoerd worden.
  • Het resultaat van een inspectie wordt vastgelegd in een inspectierapport.
  • Indien er bemerkingen zijn die een herinspectie vereisen wordt dit op het inspectierapport vastgelegd en ontstaat er een nieuwe deelopdracht "herinspectie".
 • Opstellen certificaat
  • Tijdens de veiligheidsinspectie wordt het concept certificaat opgemaakt door de inspecteur.
  • Indien noodzakelijk is het mogelijk om een voorlopig certificaat te verstrekken.
 • Controle dossier & afgifte certificaat
  • Zodra alle inspecties afgerond zijn en er geen openstaande bemerkingen meer zijn geeft de inspecteur opdracht tot een interne dossiercontrole.
  • De technisch manager voert een controle uit op volledigheid en juistheid van het dossier en het certificaat.
  • Indien er geen bemerkingen zijn van de technisch manager wordt het certificaat afgegeven.

Dit gehele proces kunt u volgen via ons klantportaal, deze is toegankelijk via Mijn BSC. Meer informatie over ons klantportaal vindt u op de pagina Klantportaal.