Administratieve wijziging

Is de naam van uw schip gewijzigd, heeft u een nieuw schip gekocht of moet de gaspagina vervangen worden? Dit kan allemaal geregeld worden door middel van een administratieve wijziging.

Om dit voor u te kunnen regelen hebben wij een duidelijke omschrijving nodig van de punten die gewijzigd moeten worden. Ter onderbouwing hebben wij voor het wijzigen van de scheepsnaam en/of eigenaar een kopie kadaster nodig en een kopie gascertificaat bij het vernieuwen van de gaspagina. In alle gevallen ontvangen wij ook graag het originele certificaat.