Certificering bestaande pleziervaartuigen

Pleziervaartuigen die ten gevolge van de nieuwe Binnenvaartwet een certificaat nodig hebben, moeten voor 30 december 2018 een certificaat aanvragen om in aanmerking te komen als bestaand schip. Als het schip niet geheel aan de nieuwe Europese richtlijn voldoet kan er een certificaat afgegeven worden op voorwaarde dat er geen ‘’klaarblijkelijk gevaar’’ is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het document “Normenkader t.b.v. certificering bestaande pleziervaartuigen”. Gezien de hoeveelheid schepen die nog gecertificeerd moeten worden raden wij u aan om niet al te lang meer te wachten met de certificering.

Als het schip na 1 januari 2019 voor het eerst gecertificeerd wordt moet het schip volledig aan de eisen van een nieuw schip voldoen.

Het “Stroomschema voor binnenvaartschepen welke nog niet gecertificeerd zijn” geeft weer of certificering noodzakelijk is en welk certificaat voor u van toepassing is. De afmetingen van een pleziervaartuig bepalen of het schip gecertificeerd moet worden. De criteria hiervoor hebben wij beschreven in het document "Certificaatplicht Pleziervaartuigen". Meer informatie vind u terug in het infoblad pleziervaartuigen, u kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Indien u erover twijfelt of uw pleziervaartuig wel of net niet certificaatplichtig is, hebben we in het volgende filmpje voor u de oplossing waarmee u alle kanten op kunt.