Certificering bestaande pleziervaartuigen

Bestaande pleziervaartuigen (bouwjaar voor 2009) die ten gevolge van de nieuwe Binnenvaartwet certificaat plichtig zijn konden tot eind 2018 aangemeld worden als bestaand schip. Op deze schepen was de overgangsbepaling "Geen klaarblijkelijk gevaar" van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het document “Normenkader t.b.v. certificering bestaande pleziervaartuigen”. Om het recht op de overgangsbepalingen te behouden moet het certificaat vóór de verloopdatum van het certificaat verlengd worden. U mag een jaar voor de afloopdatum starten met de benodigde inspecties.

Heeft u een pleziervaartuig, of wilt u een pleziervaartuig kopen die certificaat plichtig is maar niet onder de overgangsregeling gecertificeerd is dan kan het schip alsnog gecertificeerd worden.
LET OP: deze schepen worden als nieuw schip gezien en moeten volledig aan de eisen van een nieuw schip voldoen, zoals vastgelegd in hoofdstuk 26 van het ES-TRIN. Knelpunten zijn onder andere de nieuwe emissie eisen voor motoren (stage V), vrij zicht vanaf de stuurhut, materiaal brandstofleidingen, juiste plek van het voorpiekschot e.d.

Het “Stroomschema voor binnenvaartschepen welke nog niet gecertificeerd zijn” geeft weer of certificering noodzakelijk is en welk certificaat voor u van toepassing is. De afmetingen van een pleziervaartuig bepalen of het schip gecertificeerd moet worden. De criteria hiervoor hebben wij beschreven in het document "Certificaatplicht Pleziervaartuigen". Om vast te kunnen stellen of het schip groter of kleiner is dan 100m3 kunnen wij het schip meten. Na afloop van de meting ontvangt u van ons een "Verklaring omtrent afmetingen".

Indien u erover twijfelt of uw pleziervaartuig wel of net niet certificaatplichtig is, hebben we in het volgende filmpje voor u de oplossing waarmee u alle kanten op kunt.