Eerste certificering

Bij eerste certificering wordt al snel gedacht aan een nieuwbouwschip. Maar eerste certificering is ook van toepassing op schepen die al jaren varen maar nog niet eerder gecertificeerd zijn. De praktijk wijst uit dat er veel winst is te behalen in het certificeringstraject als u ons vroegtijdig inschakelt.

Bij eerste certificering is het van belang om vooraf goed in kaart te brengen wat de wensen zijn en of deze haalbaar zijn. Hiermee helpen wij u graag op weg. De benodigde certificeringswerkzaamheden en de daaraan gekoppelde kosten nemen wij op in een offerte.

De Binnenvaartwet schrijft voor dat bestaande pleziervaartuigen en drijvende werktuigen voor 1 januari 2019 gecertificeerd moeten zijn. Bij een eerste certificering van deze vaartuigen vindt er een casco- en veiligheidsinspectie plaats. In het kader van de overgangsregeling in de Binnenvaartwet wordt er getoetst op klaarblijkelijk gevaar. Zie ook: Pleziervaartuigen en Drijvende werkvaartuigen.