Eerste certificering

Bij eerste certificering wordt al snel gedacht aan een nieuwbouwschip. Maar eerste certificering is ook van toepassing op schepen die al jaren varen maar nog niet eerder gecertificeerd zijn. De praktijk wijst uit dat er veel winst is te behalen in het certificeringstraject als u ons vroegtijdig inschakelt.

Bij eerste certificering is het van belang om vooraf goed in kaart te brengen wat de wensen zijn en of deze haalbaar zijn. Hiermee helpen wij u graag op weg. De benodigde certificeringswerkzaamheden en de daaraan gekoppelde kosten nemen wij op in een offerte.

Certificaatplicht
drijvende werktuigen & pleziervaartuigen

Per 1 januari 2019 geldt een certificaatplicht voor:
- Drijvende werktuigen, ongeacht lengte
- Pleziervaartuigen van 20 meter of langer, of van 100 m3 (lengte x breedte x diepgang) of meer.

Vaartuigen die vóór 2009 in de vaart waren kunnen in aanmerkingen komen voor de overgangsregeling. Is uw schip nog niet gecertificeerd en wilt u nog gebruik maken van de overgangsbepalingen meldt u zich dan voor 1 november aan! Daarna is het niet meer mogelijk.

Waarom aanvragen voor 1 november:
- U heeft een certificaat nodig vanaf 1 januari 2019
- Indien het certificeringstraject voor 1 november gestart is en deze niet voor 30 december 2018 afgerond kan worden
ontvangt u van de keuringsinstantie een verklaring.
- Met deze verklaring kunt u in 2019 varen tot dat het certificeringsproces afgerond is. Hiermee voorkomt u een overtreding
en een boete bij controle.
- De laatste mogelijkheid om gebruik te maken van de overgangsbepalingen.

Stuur uw aanvraag in per mail of via ons aanvraagformulier. Na verwerking van uw aanvraag ontvangt u een opdrachtbevestiging. Zodra wij deze getekend retour ontvangen hebben is de aanmelding definitief!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina's Pleziervaartuigen en Drijvende werkvaartuigen ook verwijzen wij u graag naar de website Inspectie Leefomgeving en Transport: https://www.ilent.nl/onderwerpen/beroepsvaart-vereiste-documenten/mis-de-boot-niet

MIS DE BOOT NIET en vraag uw binnenvaartcertificaat op tijd aan!