Certificaatbestendiging

Certificaten hebben een beperkte looptijd, deze moeten iedere 5 of 7 jaar (dit is afhankelijk van het type certificaat en type schip) vernieuwd worden. Dit noemen we certificaatbestendiging. Ten behoeve van een certificaatbestendiging moet er tenminste een veiligheidsinspectie en een casco-inspectie uitgevoerd worden, hierbij wordt gekeken of het schip aan de wettelijke eisen voldoet.

Na afloop van de inspectie ontvangt u van de inspecteur per email een inspectierapport. In dit rapport zijn het inspectieresultaat en de geconstateerde bemerkingen opgenomen. Tevens wordt er aangegeven of er wel/niet een herinspectie plaats moet vinden.