Klachtenprocedure

BSC streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Bent u ontevreden over de dienstverlening, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.

Wilt u een officiƫle klacht of beroep indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft BSC een duidelijke klachtenprocedure. Wij beschouwen uw klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren.

Klachten en beroepen worden volgens onderstaande procedure afgehandeld:

  • Een klacht of beroep dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per post, mail of het klachtenformulier op de website.
  • Een beroep kan maximaal 6 weken na de genomen beslissing ingediend worden.
  • BSC registreert alle ingekomen klachten en beroepen.
  • De directie van BSC zal telefonisch contact opnemen over de klacht / het beroep met als doel meer informatie over de klacht in te winnen, en indien mogelijk de klacht / het beroep direct te verhelpen.
  • U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging incl. het wel/niet ontvankelijk verklaren van de klacht / het beroep.
  • Onderzoek naar de inhoud en oorzaak van de klacht / het beroep
  • Het vaststellen van de te nemen acties
  • Beantwoorden van de klacht / het beroep binnen 6 weken na ontvangst van de klacht / het beroep.

Indien een klacht of beroep niet tot tevredenheid verholpen kan worden ontstaat er een geschil. Bij een geschil voortvloeiend uit een klacht vindt geschillenbeslechting middels Tamara Arbitrage plaats. Een geschil voortvloeiend uit een beroep wordt voorgelegd aan Inspectie Leefomgeving en Transport / Scheepvaart. (zie ook onze Algemene Voorwaarden)