Gebruikersvoorwaarden voor website en webapplicatie

Op de website en webapplicatie van Bureau Scheepvaart Certificering B.V. zijn onze gebruikersvoorwaarden van toepassing.